Alapítva: 1995. augusztus 27.

A gyermekek nevelése során születik a legnagyobb érték, amelyet ember létrehozhat, a gyermekkor minden elszalasztott pillanata tartalmaz valami fontosat, s ennek legnagyobb része pótolhatatlan.

Ebben a nevelési folyamatban vitathatatlanul fontos szerepe van a művészeti tevékenységeknek, ahol a megszerzett tudásanyag mellett, nagy szerepet kap az önkifejezés, a fantázia, melyek során a gyermek teljes személyisége formálódik.

Művészeti iskolánk küldetése arra irányul, hogy Magyarország egy kicsiny térségében lehetőséget teremtsen a gyermekek számára a táncművészetek (néptánc, társastánc, moderntánc, mazsorett, hip-hop…) és zene (zongora, furulya) megismerésére, és alapfokú művészetoktatás más területébe való bekapcsolódásra.

Intézményi keretek között vállalkozunk a „létezés legillékonyabb művészete”, táncművészet – azon belül is a társastánc, és a néptánc – szakszerű közvetítésére.

A Classic Alapfokú Művészeti Iskola alapvető célja: a táncművészet ágai, a zeneművészet ágai és a képző- és iparművészet ágai iránt érdeklődő tehetséges gyermek- és ifjúsági korosztályok számára intézményes keretek között lehetővé tenni a tanulmányi alapok elsajátítását.

Az intézmény alapításával a Magyarország Alkotmánya meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának újabb lehetőségét kívánjuk megteremteni a művészetek területén Csongrád megyében.